אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אשרת כניסה לסטודנט או תלמיד ישיבה

שרות זה מאפשר לסטודנטים או תלמידי ישיבה זרים, שרוצים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, להגיש בקשה לאשרה.

Top