אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

שירות זה מאפשר לקבל את כל המידע הדרוש על מנת להעסיק עובד זר סיעודי.

לקבלת שירות בלשכות הרשות חובה להציג תעודת זהות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.
למילוי והדפסה
Top