אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

שירות זה מאפשר לקבל את כל המידע הדרוש על מנת להעסיק עובד זר סיעודי.

למילוי והדפסה
למילוי והדפסה
Top