אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

בקשה להערות הציבור - פתיחת לשכות משנה למתן שירותי מרשם ברחבי הארץ

    • תאריך פרסום: 
      12.09.2017

רשות האוכלוסין וההגירה מבקשת להודיע כי בכוונתה להסמיך את הרשויות המקומיות המפורטות מטה, לבצע פעולות מרשמיות, בהתאם לסעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין.

Top