אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התראות

מקרים בהם ניתן להגיש בקשה למסמך נסיעה זמני

תאריך פרסום:  29.05.2017
מסמך נסיעה זמני יינתן במקרים חריגים בלבד.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top